Hama Polska Sp. z o.o.
Robakowo, ul. Poznańska 5
62-023 Gądki
Polska

CEO: Malgorzata Deckinger
Tel.: +48 61 873 10 10
E-Mail: office@hama.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000101254
NIP: 782-21-75-433
Kapitał zakładowy: 20.000.000, 00 PLN