Certyfikat AGR

Organizacja AGR od dnia swojego powstania w 1995 postawiła sobie za cel wdrażanie profilaktyki zdrowego kręgosłupa poprzez propagowanie utrzymywania zdrowiej postawy w szkole i w pracy. Połączenie wiedzy medycznej, profilaktyki utrzymania zdrowych pleców w czasie wolnym i w pracy oraz wiedzy terapeutycznej pozwala na wielokierunkową pomoc osobom cierpiącym na schorzenia kręgosłupa.

Do zadań AGR należy również opiniowanie rozwiązań oraz produktów mogących wpływać pozytywnie na profilaktykę zdrowych pleców.

Czy wiedziałeś, że 10 % było wczoraj? – Aktualne wyniki pokazuj: (1) dopiero wtedy gdy tornister waży 1/3 wagi ciała, jest znaczącym obciążeniem dla dziecka.

Więcej informacji na stronie AGR: www.agr-ev.de

(1)Badania Kid- Check Uniwersytetu Saarland 2008.

Certyfikat BAG

Organizacja krajowa Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e.V. (BAG), jako niezależny związek lekarzy, nauczycieli i rodziców, zajmuje się promocją ruchu oraz profilaktyką utrzymania zdrowej postawy. Bycie w ruchu to siła która nas napędza, daje zdrowie oraz pozwala zapobiegać wielu chorobom cywilizacyjnym.

Utrzymanie właściwego balansu między czasem spoczynku, a aktywnością fizyczną jest kluczem do zdrowia. BAG wyszukuje i certyfikuje rozwiązania, produkty oraz projekty pozwalające na promowanie zdrowej postawy i aktywności fizycznej.

Organizacja rekomenduje tornistry Step by Step jako szczególnie przyjazne dla profilaktyki zdrowych pleców. Więcej informacji na stronie BAG: www.haltungundbewegung.de